Dag en nacht bereikbaar op 033 - 202 22 92
uitvaartbegeleiding • stervensbegeleiding • rouwbegeleiding

Familie Galjaard

Familie Galjaard
16/02/2020

Ongeveer een jaar geleden noteerde Teja jouw naam en telefoonnummer, voor het geval dat haar vader zou overlijden. Met zijn hoge leeftijd en lichamelijke en geestelijke gesteldheid hielden we daar al langere tijd rekening mee. We beseften echter ook, dat de dood nog steeds plotseling kan komen, en dat niet alle gezinsleden daar goed op waren voorbereid. Het was jarenlang een grote zorg van Teja dat de uitvaart goed zou verlopen en recht zou doen aan haar vader. En dat de grote Limburgse en Brabantse familie met een goed gevoel afscheid zou kunnen nemen van hun ‘ome’ Piet. Hij was immers de laatste in een reeks van elf broers en zusters.
Enkele jaren daarvoor had Teja al een uitgebreid verhaal over het leven van haar vader geschreven. Toen ze nadacht over wat ze zou zeggen bij het afscheid, viel haar deze tekst weer te binnen. Het bleek een mooi en evenwichtig beeld te geven van haar vader, vooral omdat in het verhaal ook zijn vele familieleden figureerden. Het besef deel uit te maken van een grote familie, was altijd heel belangrijk geweest, ook al leefde Teja’s vader vooral zijn eigen leven.
En toen overleed Piet toch nog onverwacht als gevolg van een longontsteking, vier weken nadat hij zijn heup had gebroken en was opgenomen in een verzorgingstehuis. Teja belde jou, Chantell, en gelukkig had je tijd voor ons. Wat Teja wilde was duidelijk en werd door jou als uitgangspunt genomen, wat daarvoor geregeld moest worden konden we met een gerust hart aan jou overlaten. Maar je was niet alleen zorgvuldig en snel, je nam ook de tijd om te luisteren naar wie de overledene was, waar hij vandaan kwam en hoe zijn en ons leven vervlochten waren geraakt en wat dat voor een dochter betekent. Zelden hebben we bij een voor ons tot dan toe onbekend iemand zoveel inlevingsvermogen en begrip ondervonden.
Je biedt met je collega’s niet alleen ‘een persoonlijk afscheid’ aan maar vooral ook heel veel persoonlijke inzet. Dat gold zowel voor het opbaren in het verzorgingstehuis, de binnenkomst in de aula als de laatste tocht naar de crematoriumruimte. En passant moest je nog allerlei onverwachte zaken regelen waarvan we niets gemerkt hebben, maar waar we naderhand wel heel blij mee waren. Wij konden ons bezighouden met het afscheid en met elkaar en hoefden ons nergens meer zorgen om te maken.
Chantell, het komt zelden voor iemand slechts een korte tijd mee te maken en dan zo vertrouwelijk te worden als met jou. Het is natuurlijk jullie werk, wat jullie met liefde en aandacht doen, maar ook veel meer dan dat. Je was voor ons een fijne reisgenoot op de laatste tocht van Piet en zijn familie. Nu gaan we ieder weer onze eigen weg maar jij en je medewerkers blijven in onze herinnering als bijzondere mensen op een bijzonder moment in ons leven.