Dag en nacht bereikbaar op 033 - 202 22 92
uitvaartbegeleiding • stervensbegeleiding • rouwbegeleiding

Corona

Blog: Corona - Persoonlijk afscheid

Corona, velen wisten niet van deze naam. Of herkenden wij het toch omdat een bekend Mexicaans biertje deze naam draagt? Maar weet u ook dat het een Latijnse naam betreft met de betekenis; kroon? Kroon, dat heeft best iets statigs.
Eenieder die nu de naam Corona hoort, vindt daar niets statigs meer aan. Al zweeft dit virus wel “statig” over de gehele wereld en is de naam voor niemand meer onbekend.
In tijden van dit schrijven heeft de regering besloten dat “iedereen” thuis werkt. Mensen die denken verkouden te zijn, koorts, hoofdpijn en/of keelpijn hebben, worden verzocht binnen te blijven.
Alle scholen worden gesloten evenals musea, theaters en horecabedrijven. Alle activiteiten waar meer dan honderd mensen bijeenkomen worden afgelast.
Voor de sector waarin wij werken best een emotionele maatregel.
Families die in rouw zijn, worden geconfronteerd dat het afscheid misschien op een andere manier gaat plaatsvinden dan dat zij in gedachten hadden. Er moet goed worden nagedacht over de manier waarop en waar het afscheid kan plaatsvinden. Ook kan er na een afscheid geen gebruik meer worden gemaakt van horecafaciliteiten. Nabestaanden die door verdriet overmand zijn mogen niet meer lijfelijk aangeraakt worden, dus geen arm om de schouder of een kus en geen handen schudden, terwijl zij dit op dat moment misschien juist zo hard kunnen gebruiken.
In plaats hiervan moeten wij met elkaar dit tekort opvangen met warme woorden en gebaren. Een luisterend oor en er zijn, in welke hoedanigheid dan ook, is het halve verwerkingsproces.
Wij hopen dat iedereen creatief genoeg is, om met elkaar het hoofd te bieden aan dit “Kroon” virus. Dat we er ook nu voor elkaar kunnen zijn, in tijden van pijn en verdriet, op welke manier ook.